Od 2024 zánik 471165 a nově podrevíry na 471104

UPOZORNĚNÍ !!!!

Od 1. 1. 2024 zaniká rybářský revír 471 165 Babice 1A a nově bude přičleněn k revíru 471 104 Oskava 2A jako jeho podrevír č. 1

Na revíru 471 104 Oskava 2A budou jednotlivé nádrže rozděleny do podrevírů viz. níže.

To znamená, že při zápisu docházky (úlovku) do povolenky je nutno zapsat i číslo konkrétního podrevíru (např. nádrž Delta: revír: 471 104, podrevír: 2)

Dále bude na revírech i jednotlivých podrevírech s výměrou do 5,00 ha včetně platit omezení týdenního úlovku kapra na 2ks týdně. Týdnem se rozumí kalendářní týden (pondělí–neděle).

471 104 OSKAVA 2 A – MO Šternberk 9,6 ha

Revír tvoří podrevíry:

1. nádrž Babice (Kamenný rybník) v k.ú. Babice 3,5 ha

(GPS 49°44'29.957"N, 17°15'56.762"E)

Na nádrži platí zákaz lovu ryb ze břehu od železniční tratě – vyznačeno tabulemi. Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel, motocyklů na hrázi nádrže.

(Na revíru platí pravidlo maximálně 2ks kapra týdně – vyznačeno tabulemi)

2. Delta v k.ú. Šternberk 1,0 ha

(GPS 49°43'13.416"N, 17°16'43.819"E)

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

(Na revíru platí pravidlo maximálně 2ks kapra týdně – vyznačeno tabulemi)

3. Návesní rybník v k.ú. Újezd-Rybníček 0,5 ha

(GPS 49°46'3.612"N, 17°11'48.485"E)

K revíru nepatří retenční nádrž v k.ú. Újezd-Rybníček, ležící pod obcí – chovná nádrž – lov ryb zakázán.

(Na revíru platí pravidlo maximálně 2ks kapra týdně – vyznačeno tabulemi)

4. Paseka v k.ú. Paseka 0,7 ha

(GPS 49°47'25.947"N, 17°12'38.189"E)

Nádrž Paseka je soukromým pozemkem. Zákaz vstupu a lovu ze břehu od bývalého zahradnictví – vyznačeno tabulemi.

(Na revíru platí pravidlo maximálně 2ks kapra týdně – vyznačeno tabulemi)

5. Štarnov u zastávky (nádrže 1-9) v k.ú. Štarnov 3,9 ha

(GPS 49°41'15.305"N, 17°17'6.368"E), (GPS 49°41'14.293"N, 17°17'8.898"E), (GPS 49°41'19.228"N, 17°17'9.805"E), (GPS 49°41'24.238"N, 17°17'10.636"E), (GPS 49°41'28.043"N, 17°17'11.215"E), (GPS 49°41'6.478"N, 17°17'4.668"E), (GPS 49°41'24.238"N, 17°17'10.636"E), (GPS 49°41'20.272"N, 17°17'7.565"E), GPS 49°41'25.325"N, 17°17'8.762"E)

Chovné nádrže jsou vyznačeny tabulemi – lov ryb zakázán. Na nádrži Štarnov platí zákaz lovu od železniční tratě a zákaz parkování motorových vozidel a motocyklů na hrázi nádrže.

(Na revíru platí pravidlo maximálně 2ks kapra týdně – vyznačeno tabulemi)

Comments are closed.