Zájemce o členství v MO Šternberk

Zájemce o členství v MO Šternberk nejprve musí:

  • Podat u MO Šternberk přihlášku za člena (sebou Dokument A a B - odkazy pro tisk níže)
    Kontaktujte: Tomáš Gajdůšek: 737 623 305, E-mail: 
    tomas.gajdusek@centrum.cz)
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. (Děti do 15ti let absolvují rybářský kroužek)

Pokud jste již členem nebo v letech minulých jste byl členem ČRS v jiné MO, podáte jen přihlášku (Dokumet A níže) a souhlas se zpracováním os. údajů (Dokument B níže) u MO Šternberk, elektronicky Vám vyřídíme převodku z bývalé MO nebo založíme nové členství (v případě, že jste v minulých letech neplatil u jiné MO členské příspěvky a Vaše členství zaniklo). Přezkoušení se Vás již netýká. Kontaktujte: Milan Valouch (předseda MO) Tel: 734 701 535 E-mail: sternberk@mocrs.cz, Petr Müller (hospodář MO) Tel: 723 536 946 E-mail: sternberk@mocrs.cz

Dokumen A - přihláška zde: https://rybari-sternberk.cz/wp-content/uploads/2022/04/Prihlaska-za-clena-CRS-1.pdf

Dokument B - Souhlas se zpracováním os. údajů zde: https://rybari-sternberk.cz/wp-content/uploads/2018/12/Souhlas-se-zpracov%C3%A1n%C3%ADm-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.pdf

(nemáte-li možnost dokumenty vytisknout vypíšete po domluvě na místě)

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. (Viz termíny prodeje https://rybari-sternberk.cz/pokus-2/)

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Comments are closed.