Rybářský kroužek

Cílem rybářského kroužku je naučit děti správnému chování v přírodě, poznávání ryb, rostlin a živočichů kolem vody a různé techniky rybolovu. Výuka bude probíhat po dobu školního roku.

V kroužku jsou děti připravovány jak teoreticky, tak i prakticky. Teoretická výuka probíhá v podzimních a zimních měsících na učebnách a je zaměřena především na znalosti o životě a anatomii ryb, rybolovné techniky a rybářského řádu. Praktická výuka probíhá za příznivých klimatických podmínek přímo u vody a spočívá v samotném rybolovu.

Kroužek pořádáme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v jeho prostorách na adrese:                              Opavská 14, Šternberk, 78501 a to každé úterý od 17:00 do 18:00 hod.

V případě zájmu prosíme rodiče dětí, aby kontaktovali DDM Šternberk od 1. září:

Bc. Miroslav Sadil: 739 061 883, 585 012 957

E-mail: vedoucipedagog@ddmsternberk.cz

nebo vedoucího rybářského kroužku:

Tomáš Gajdůšek: 737 623 305, E-mail: tomas.gajdusek@centrum.cz