Dodatek 471 116 Poděbrady 1A

Na základě podmínek stanovených v Příloze č. 1 Pachtovní smlouvy č. PO-17/02240/SVSL/22, v.s. 29103367 uzavřené s Českou republikou jako majitelem a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jako organizací, která je příslušná hospodařit s pozemky o rozloze 23,5304 ha na revíru 471 116 Poděbrady 1A se dnem 1. 3. 2022 mění podmínky rybolovu, na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky takto: Dodatek 471 116 Poděbrady 1A

Comments are closed.